Vi er nå Marents

Vi er fortsatt et spesialistbyrå, altså et firma bestående av noen få eksperter i nisjer på de ulike delene i rekrutteringsprosessen. Til forskjell fra store bemannings- og rekrutteringsselskaper som fordeler sitt fokus på svært mange kunder, bransjer og markeder, så leverer Boutique-byråer høyere kvalitet gjennom å spesialisere seg på noen få nisjer.

Rekrutterere internt i større bedrifters Talent Acquisition avdelinger kan enkelt bruke et eksternt byrå som Marents som sin ekstra kapasitet for å dekke opp midlertidige topper i behov for enten mer arbeidskapasitet ved rask vekst, eller for fagspesifikk know-how og nettverk for å rekruttere andre stillingstyper enn rekruttereren til daglig jobber med, som f.eks. innenfor salg og salgsledere.

Markedet for bruk av eksterne rekrutteringstjenester følger endringer i arbeidsmarkedet tett – og øker samtidig som konkurransen om de beste kandidatene hardner. Når annonsering ikke lenger gir nok gode kandidater, mangedobles tiden arbeidsgivere bruker på å finne og ansette en ny medarbeider. Da vil vi som en ekstern rekrutterer kunne spare våre kunder mye tid og penger fordi vi allerede kjenner svært mage kandidater i våre nisjer.

– og vi jobber kun eksklusivt med en kunde i hver bransje

 

Vil du jobbe med oss ? Vi søker:

Partner/medeier

Hva gjør en partner: Driver en eller flere lokale avdelinger, skalerer systemer

Vi ønsker å vokse i nye områder på to måter: enten ved å forfremme en dyktig senior rekrutterer, som får ansvar for sin egen avdeling når det er tid for det – og vi ønsker å samarbeide med dyktige rekrutterere som enten jobber alene eller for et selskap i bransjen som ikke gir de muligheter og riktig andel av omsetningen som hentes inn til de beste. 

Vi er annerledes! 

Senior Rekrutterer

Hva gjør en Senior Rekrutterer: Ansvar for rekrutteringsteam og er fast kontakt for utvalgte store kunder

En fagspesialist eller rekrutteringsspesialist er erfaren og dyktig på en eller flere deler av den totale rekrutteringsprosessen. Naturlige forskjeller på oss, gjør at noen trives med og gjør det best på ulike områder, og det er derfor viktig at hver enkelt får mulighet til å finne sin plass. Noen spesialister ønsker og klarer det å mestre alle delene av rekruttering – og når vedkommende er klar og ønsker det, så er det på tide å forfremme vedkommende til Senior Rekrutterer.

Som Senior Rekrutterer skal du kunne alle oppgavene, og du får ansvar for å levere enkeltoppdrag på rekruttering for en kunde,  ved å bruke ditt team av spesialister som til sammen leverer alt fra A til Å. Som Senior Rekrutterer vil du fungere som både leder internt,  og prosjektleder opp mot kunden. Du må følge opp og drive teamet ditt, både de som er fysisk hos oss, og virtuelle assistenter. 

Målet vårt for en Senior Rekrutterer er at du skal kunne drive fra 1 til 3 separate team – og når du mestrer kunsten å drive teamene så godt at de i prinsippet kan levere rekrutteringsoppdrag uten din veiledning, så blir du enten i den heldige situasjonen at du har en jgodt betalt jobb hvor du kan ta noen oppdrag selv, mens du leder ditt teams utvikling og drift- eller kanskje er du motivert for å ta steget ut, bruke det du kan og starte din egen avdeling som Partner! Uansett er det viktigste for oss å fortsette å være det alternativet som totalt sett er best for deg- altså bedre enn å starte helt eget, og definitivvt mye bedre enn å jobbe i et selskap som stikker av med mesteparten av pengene du genererer. 

Rekrutteringsspesialist

Hva gjør en: Rekrutteringsspesialist («Junior Rekrutterer»)

En rekrutteringsspsialist har selvstendig ansvar for en og etterhvert flere deler av hvert rekrutteringsoppdragg.

Det som er unikt (i norsk sammenheng) er at vi i Marents har systematisert hele rekrutteringsprosessen slik at en rekruttering er delt opp i fra 10-12 separate deler, hvor hver enkelt del er fullstendig definert og dokumentert. Noen av disse delene er avhengig av at delen i forkant er ferdig – f.eks. kan du ikke innkalle til intervjuer før screeningsamtaler er gjennomført og de beste er identifisert. Men flere av delene i en rekruttering kan like gjerne foregå samtidig (som de ofte gjør hos et gammeldags eller vanlig rekrutteringsbyrå). Vårt ene «hemmelige fortrinn» er at vi takket være systematiseringen IKKE er avhengig av at det er en enkelt rekrutterer som jobber med oppdrag – vi kan ha alt fra 1 til 4 spesialister i team som gjør sine oppgaver på samme tid. Dette hadde frem til ganske nylig vært umulig i praksis – for det krever at en leder har oversikt og kommunikasjon med alle involverte så fortløpende at egentlig bare tilpasset software gjør mulig – og det er altså en form for prosjektstyringssoftware som «driver» dette.

Som spesialist hos Marents starter du med å lære deg en enkelt delprosess – og i ditt eget tempo og når du er klar, lærer du deg neste. Du vil jobbemed å levere «dine» spesialoppgaver på tvers av teamene, slik at du f.eks. kan gjøre bakgrunnssjekker på oppdragene som hører til flere av Senior Rekruttererne. Noen vil være fornøy med å mestre noen få – eller mange- av disse delprosessene, og det er flott for både arbeidsgiver og deg som ansatt. Og noen vil ha lyst til å ta steget opp, når de mestrer alle enkeltdelene og da skal vi stå klar med en mulighet for å starte som Senior Rekrutterer.

Vi medfører ikke økte kostnader – vi SPARER våre kunder penger!

Det er forskjell på rekrutteringsbyråer

Vi har flere strategier som på ulike måter gjør at det ikke bare er smartere og enklere å bruke Rekrutteringsbyrået Marents – det skal, alltid , også være bedre økonomisk målt i kroner og øre. For å gjøre dette, har vi en hel rekke med optimaliserte systemer og metoder som til sammen utgjør en «full rekruttering». Avhengig av hvordan vi på best måte kan betjene dere som kunde, vil vi bruke en eller flere måter å effektivisere rekrutteringene på. Kort fortalt er vårt hemmelige våpen det vi kaller «standardisert skreddersøm», og som vi gjerne vil presentere for din bedrift

Har du spørsmål?

Det er sjelden en leder gjør rekruttering helt perfekt fra A til Å, uten at det  er rom for forbedringer. Per nå bruker dere kanskje et annet rekrutteringsbyrå eller dere gjør det in-house. I begge tilfelle så tilbyr vi helt uten forpliktelse å fortrolig gå igjennom hvordan dere rekrutterer spesielt ulike former for salgsroller og salgsledere per idag, og så sammenligner vi det med hva som er «Best Practice».

Vi bruker normalt 30 minutter på en slik samtale, og sender deg en skriftlig oppsummering på e-post rett etterpå. Dette er IKKE en salgssamtale, og vi kommer ikke til å forsøke å selge deg noe underveis eller etterpå. Det du får er en ærlig tilbakemelding på hva dere gjør bra, hva dere kan forbedre og evt. hvordan. Vi har også tid til å svare på spørsmål du måtte ha om rekruttering eller salgsutvikling. Deretter er det opp til deg om du vil bruke det du har funnet til å gjøre noen forbedringer på området, og dersom du ønsker vår hjelp kan vi gi dere et forslag tilpasset det dere trenger. Link til kontakt finner du øverst på siden.

Hvilke stillingstyper rekrutterer dere til ?

Marents som rekrutteringsbyrå er spesialisert og ledende på å finne senior- og teknisk salgspersonale og salgsledere på Østlandet,  og er lokalisert i Asker. Vi består av et team som jobber dedikert med ulike oppgaver, og til sammen leverer vi uovertrufne tjenester til vår nisje. «Remi Marents Konsulenttjenester» ble  etablert tilbake i 1991 gjennom oppkjøp av en liten virksomhet som leverte profilartikler med fargetrykk- og har siden levert bedriftstjenester innen markedsføring, salgstrening og bedriftsutvikling siden det.  Rekrutteringsbyrået Marents er altså videreføringen av dette

Gjør dere No cure-no Pay?

Helt kort er svaret ja – det gjør vi i noen typer rekrutteringsoppdrag hvor en kunde som vi ønsker,  allerede bruker at annet byrå.

Det er flere fordeler og ulemper med både honorarbasert (vanlig) rekruttering og No Cure-No Pay (suksesshonorar basert), og du kan lese en oppstilling på dette lengre ned på denne siden.

Prisen, som i begge tilfeller en prosentandel av første årslønn til stillingen vi rekrutterer, er lik.

Fordelene for deg som kunde er: 1. Med No Cure-No Pay så vil dere som en ny kunde unngå all risiko forbundet for at vi ikke kan levere en god kandidat, og dere har «lov» til å bruke flere rekrutteringsselskaper samtidig. 2: Rekruttering på denne måten går normalt på 1-2 uker, så det er egnet der hvor det er tidspress på å få landet en ny medarbeider.

Ulempen for deg som kunde, er at No Cure-No Pay setter et mye sterkere tidspress på oss,  for siden du kommer til å ansette den første kandidaten som er godt egnet, så vil rekruttereren som f.eks. da presenterer en enda bedre kandidat dagen etter, både ikke få noe betalt for jobben, og også fremstå som useriøs overfor kandidaten som nesten aldri har søkt på stillingen, men har blitt oppsøkt av oss. Vi kan da «miste» denne kandidaten fra vårt nettverk.

Derfor er vi selektive på hvilke oppdrag vi gjør suksessbasaert, og gjør vårt beste for at kunder skal velge den høyere kvaliteten som kommer med å la oss få bedre tid til å identifisere, screene og intervjue de beste kandidatene – og sluttsummen blir altså uansett den samme

Av en eller annen grunn er det utviklet seg en kultur for å skjule hva rekruttering koster – det er svært uvanlig å finne slike opplysninger åpent tilgjengelig – og der du finner det er de ikke relle. Akkurat som vi tror på vår ærlighet som et konkurransefortrinn når det gjelder å matche rett kandidat med rett jobb, vil våre kunder tiltrekkes av å kunne forholde seg til hva vår tjeneste koster.

Prisen for en enkelt rekruttering fra Marents er 15% av brutto årslønn. Prisen forutsetter at oppdraget er for en kunde som har normalt attraktive betingelser i markedet, og som søker realistisk etter kandidater på sitt nivå. Til denne prisen jobber vi bransjeeksklusivt med oppdraget i inntil 6 uker, og vi tar betalt etter 3 avtalte milepæler (oppstart, andregangs intervju og signert arbeidsavtale med kandidat). Om du velger en suksessbasert avtale med oss, er prisen den samme, men vi bruker maksimalt 2 uker på oppsøkende virksomhet i nettverk og markedet, før vi presenterer de fra 1 til 4 beste kandidatene for deg. Her kan du også om du ønsker, velge å ta ut bruk av testverktøy og dermed redusere prisen du betaler med ca. 10%.

Pris / rabatt ved flere stillinger: Vi tar som de fleste andre betalt basert på andel av årslønn. Samtidig tar vi hensyn til at flere deler av tidsforbruket i en rekruttering blir lavere per stilling når du skal ha flere personer. Da skal du også forvente en redusert pris. Hvor mye er avhengig av antall og konkret hvor mye det påvirker tidsbruken. Derfor vil vi gi et tilpasset tilbud i hvert enkelt tilfelle. Et  «normalt» eksempel fra rekruttering av 6 B2B selgere som vi gjorde forsommeren 2023 er at vi reduserte prisen per rekruttering fra16% til 8% av disse selgernes årslønn.

Gir dere en GARANTI for rekrutteringen?

Som rekrutteringsbyrå utgjør det følgende jobben vi gjør og får betalt for:

Identifisere (search, eget nettverk, annonser, sosiale medier)

Kvalitetssikre (screene, intervjue, teste, referansesjekke og dokumentsjekke)

Matche/anbefale (sammenholde atferdsprofil/ personlighetstest med nærmeste leder og evt. øvrige kolleger)

Motivere («selge dere» inn som arbeidsgiver ovenfor de beste kandidatene)

Dette gjør vi med alle personene som vi jobber med underveis i en rekrutteringsprosess, før vi overlater dem til dere for forhandlinger og inngåelse av avtale.

Rekrutterer har ingen kontroll på hva som skjer mellom partene videre underveis i forhandlinger ifm. inngåelse av arbeidsavtale og videre i et arbeidsforhold. Allikevel priser de fleste rekrutteringsbyråer inn en estimert risiko for å måtte rekruttere en ny kandidat gratis, hvis en kandidat slutter i prøvetiden.

Vi mener dette er feil, og derfor priser vi normalt ikke inn dette – og det er grunnen til at vi ligger på 15% i stedet for 18% av årslønn i honorar. Men: Dersom et arbeidsforhold skulle opphøre innen 10 dager anser vi dette allikevel som «vår feil», og resultat av en for dårlig match, eller at vi ikke har sørget for å ha fått og gitt riktig informasjon til dere og kandidaten, og vi vil da gjennomføre en ny rekruttering uten kostnad for dere.

Fordelen med å ikke gi garantier i rekruttering er at dere som er seriøse arbeidsgivere som tar vare på ansatte, slipper å subsidiere oppdragsgivere som tilbyr arbeidsforhold som fungerer dårlig. I snitt vet vi at omtrent 70%  av de som slutter i jobben, gjør det på grunn av sin nærmeste leders lederstil. Videre er det slik at det oftest er de beste som går først – og dermed belønner garantier kun de useriøse arbeidsgiverne som behandler nyansatte vilkårlig eller dårlig  – og garantier straffer de arbeidsgiverne vi som byrå ønsker å ha som kunder

Gir dere en GARANTI for rekrutteringen?

Som rekrutteringsbyrå utgjør det følgende jobben vi gjør og får betalt for:

Identifisere (search, eget nettverk, annonser, sosiale medier)

Kvalitetssikre (screene, intervjue, teste, referansesjekke og dokumentsjekke)

Matche/anbefale (sammenholde atferdsprofil/ personlighetstest med nærmeste leder og evt. øvrige kolleger)

Motivere («selge dere» inn som arbeidsgiver ovenfor de beste kandidatene)

Dette gjør vi med alle personene som vi jobber med underveis i en rekrutteringsprosess, før vi overlater dem til dere for forhandlinger og inngåelse av avtale.

Rekrutterer har ingen kontroll på hva som skjer mellom partene videre underveis i forhandlinger ifm. inngåelse av arbeidsavtale og videre i et arbeidsforhold. Allikevel priser de fleste rekrutteringsbyråer inn en estimert risiko for å måtte rekruttere en ny kandidat gratis, hvis en kandidat slutter i prøvetiden.

Vi mener dette er feil, og derfor priser vi normalt ikke inn dette – og det er grunnen til at vi ligger på 15% i stedet for 18% av årslønn i honorar. Men: Dersom et arbeidsforhold skulle opphøre innen 10 dager anser vi dette allikevel som «vår feil», og resultat av en for dårlig match, eller at vi ikke har sørget for å ha fått og gitt riktig informasjon til dere og kandidaten, og vi vil da gjennomføre en ny rekruttering uten kostnad for dere.

Fordelen med å ikke gi garantier i rekruttering er at dere som er seriøse arbeidsgivere som tar vare på ansatte, slipper å subsidiere oppdragsgivere som tilbyr arbeidsforhold som fungerer dårlig. I snitt vet vi at omtrent 70%  av de som slutter i jobben, gjør det på grunn av sin nærmeste leders lederstil. Videre er det slik at det oftest er de beste som går først – og dermed belønner garantier kun de useriøse arbeidsgiverne som behandler nyansatte vilkårlig eller dårlig  – og garantier straffer de arbeidsgiverne vi som byrå ønsker å ha som kunder

Hvorfor skal du IKKE bruke oss ?

Som et «spesialist  byrå» er vi ikke for alle, og vi er best på kun vår egen lille nisje: Salg og Salgsledelse, primært på Østlandet/Oslo. Vi har ikke noen spesielle fordeler som gjør oss bedre enn andre på å levere lagerpersonale, offshore, vektere, barnehage pedagoger eller sykepleiere. Siden vi svært ofte møter igjen mennesker som vi jobber med enten som rekrutterere eller i forbindelse med salgsutvikling, så vil vi ikke selge inn jobber til kandidater hvor vi selv vet at det ikke er samsvar mellom hva som tilbys og til hvem.

MEN: Til gjengjeld lover vi for de kundene hvor vi passer godt sammen, at vi skal være grenseløst engasjerte, faglig dyktigere og teknologisk ledende slik at dere vi jobber med opplever en grad av både kundeservice, tilgjengelighet, åpenhet og viktigst høyere kvalitet i matchingen enn dere får hos noen generalister, eller som dere klarer på egenhånd.

For deg som kunde skal det å jobbe med byrået Marents være  mer profesjonelt, mer lønnsomt og fremfor alt på sikt være det valget som gjør at du beholder dine gode ansatte lenger – med alle de fordelene det innebærer.

We’re Hiring !

Fremover skal vi ta med noen utvalgte kunder som vi allerede jobber med gjennom et annet selskap, og fremover rendyrke merkevaren Marents for disse første kundene, og fremover skal vi ansette internt på både Research og Admin. Vi har planlagt å vokse fort, og vil ha kontorer på flere lokasjoner etterhvert. Derfor bygger vi byrået for skalering med fokus på å ha gode systemer som gjør det lett å vokse. En viktig del av dette er at vi spesialiserer ulike oppgaver; kvalifisering av riktige kunder for oss, testing av kandidater ift. egenskaper og evner, search og research etter og av gode kandidater, administrasjon og systemutvikling. Vårt team skal bestå av selvgående eksperter som jobber effektivt sammen med de beste verktøyene vår bransje har, og med et åpent og inkluderende arbeidsmiljø internt tiltrekker vi oss- og investerer i våre egne ansatte som deler vår visjon om bedre lønnsomhet for kundene våre gjennom ærlighet og å være best på jobbmatching i vår nisje. Om du mener du har hva som trengs for å bli med på laget, er du velkommen til å ta kontakt med oss ved å bruke «Send CV» i menyen oppe – og huk av for at du ønsker å snakke om jobb internt hos Rekrutteringsbyrået Marents.

Ta kontakt med oss på post@marents.no