Gratis kartleggingssamtale med skriftlig oppsummering

Det er ærlig talt ekstremt sjelden at en gjør prosesser helt perfekt, uten at det  er rom for forbedringer. En av de viktigste oppgavene til en leder er å rekruttere riktige personer, og deretter beholde dem. Per nå bruker dere kanskje et rekrutteringsbyrå eller dere gjør det in-house, i begge tilfelle så tilbyr vi helt uten forpliktelse å fortrolig gå igjennom hvordan dere rekrutterer spesielt ulike former for salgsroller og salgsledere per idag, og så sammenligner vi det med hva som er «Best Practice». Vi bruker normalt 30 minutter på en slik samtale, og sender deg en skriftlig oppsummering på e-post rett etterpå. Dette er IKKE en salgssamtale, og vi kommer ikke til å forsøke å selge deg noe underveis eller etterpå. Det du får er en ærlig tilbakemelding på hva dere gjør bra, hva dere kan forbedre og evt. hvordan. Vi har også tid til å svare på spørsmål du måtte ha om rekruttering eller salgsutvikling. Deretter er det opp til deg om du vil bruke det du har funnet til å gjøre noen forbedringer på området, og dersom du ønsker vår hjelp kan vi gi dere et forslag tilpasset det dere trenger.

Om Rekrutteringsbyrået Marents

Marents er et rekrutteringsbyrå som er ledende på å finne senior salgspersonale og salgsledere i hele Norge – men vi er lokalisert i Asker, og til daglig spesialisert mot Oslo-området. Vi består av et team som jobber dedikert med ulike oppgaver, og til sammen leverer vi uovertrufne tjenester til vår nisje. Remi Marents startet som bedriftskonsulent i 1991 , og har i ulike roller vært involvert i markedsføring, salgsutvikling  og bedriftsutvikling siden det. Marents er altså byrået startet av mannen Remi Marents.

Hva vi leverer (til hvem)

Vi finner de beste talentene gjennom å både ha et stort eksisterende nettverk, og gjennom å være gode på aktivt å søke opp og pleie relasjoner med de beste kandidatene. I de aller fleste tilfeller vil «de beste» allerede ha en jobb, og de er ikke selv aktivt inne på Finn.no eller andre portaler for jobbsøk. Minst 80% av de lederne vi plasserer, kommer fra Search – eller populært kalt Headhunting. Våre kandidater blir sjeldnere feilansatt – fordi vi ivaretar begge parters beste på lang sikt, og vi går dypere inn i de  personlige egenskapene til kandidatene våre – og det samme med opdragsgiverne. Med moderne testverktøy kan vi med høy grad av treffsikkerhet forutse både jobbprestasjoner og spenninger mellom ulike atferdstyper i grupper vi finner talenter til.  

Hva er unikt med vårt rekrutteringsbyrå ?

Når du som arbeidsgiver skal fylle en ledig stilling, er valget av riktig rekrutteringsmetode viktig. Normalt vil et byrå jobbe etter kun en enkelt metode, hvor typisk selskaper fra vikar/bemanningsbransjen jobber kun suksessbasert, mens hodejegere jobber kun honorarbasert,

Hos oss kan du, etter det vi vet som det eneste stedet, selv velge mellom de to hovedmodeller som brukes for rekruttering: Suksesshonorar basert rekruttering, eller Honorarbasert Rekruttering. Begge metodene har sine unike fordeler som gir dere ulike fordeler avhengig av stillingsnivå og hvor lett eller vanskelig arbeidsmarkedet er for den type stilling på et gitt tidspunkt:

**Suksesshonorar Basert Rekruttering** (No Cure-No Pay)

Vårt suksesshonorar baserte rekrutterings alternativ betyr at du kun betaler når vi lykkes med å fylle stillingen. Denne metoden er best for stillinger der det er mange kvalifiserte kandidater tilgjengelige i markedet, det betyr oversatt til vår verden stillinger innen salg og kundeservice, på fra start- til medium nivå.

Fordeler:
1. *Hastighet*: Du får normalt fylt en stilling raskere med denne modellen, fordi vi ofte er i konkurranse med andre byråer, og derfor ikke får betalt dersom noen andre rekker å levere en kandidat som matcher kravene dine, før oss. Vi vil ha mye mindre tid til Search-delen og derfor vil vi kanskje bruke 80% av fokuset på vårt eksisterende nettverk og kandidater vi allerede har i vår database.
2. *Maksimerer rekkevidden*: Du kan altså arbeide med flere byråer samtidig på den samme stillingen, noe som øker antall potensielle kandidater.
3. *Mindre finansiell risiko*: Hvis vi ikke klarer å fylle rollen, skylder du oss ingenting. Samtidig vil vi ikke påta oss oppdrag etter denne modellen, dersom stillingen du skal bemanne ikke er attraktiv i markedet. Det er 3 faktorer vi da ser på: Lønn i forhold til markedspris, hvor attraktiv er dere som arbeidsgiver målt i omdømme, og til sist i hvilken grad du som beslutningstager har evne til å gjennomføre intervjuer og ta beslutning på en måte som gjør at vi ikke mister kandidater vi har funnet for dere.

De rekrutterere som lykkes best med denne modellen, er logisk nok de som allerede har et stort nettverk og kandidatdatabase med relevante personer innen det geografisk området og stillingstypen det gjelder. Det betyr at de største aktørene som er generalister, det vil si at de skal kunne rekruttere til mange forskjellige stilllingstyper ikke klarer å være konkurransedyktige – og det er grunnen til at det finnes mange spesialistbyråer som Marents, som er «størst» i sine nisjer i ulike bransjer: bygg og anlegg, helsepersonell, Offshore, skole/barnehage, lager/logistikk, IT/Software, Regnskap/økonomi, HR/Personal. Jo mer spisset et byrå er, jo bedre egnet vil de være for denne modellen.

**Honorarbasert Rekruttering**

Honorarbasert rekruttering er det foretrukne for senior-, leder- eller høyt spesialiserte roller. Tenk typisk stillinger som er vanskeligere å fylle: Teknisk Selger, Key Account Manager, Salgssjef, Salgsleder. Du betaler honorar basert på normalt 3 milepæler for at vi skal gjennomføre et spesifikt søk innen en fastsatt tidsramme. Standard milepæler er: 1/3 ved oppstart, 1/3 ved avtalt 2. gangs intervju, og siste 1/3 ved signering av arbeidsavtale med den kandidaten dere til slutt velger.

Fordeler:
1. *Kvalitet over kvantitet*: Vi utfører en grundig og detaljert søkeprosess, med fokus på å finne den perfekte kandidaten fremfor å presentere flere alternativer. Det betyr blant annet at vi alltid bruker testverktøy for å matche personlige egenskaper opp mot både hva jobben krever og også i forhold til nærmeste leder og gjerne de beste i eksisterende team. I tillegg vil vi for salgsroller gjennomføre objektiv testing av salgsferdigheter med et verktøy, SalgsIQ, vi er alene om i Norge. 
2. *Eksklusivitet*: Vi jobber 100%  eksklusivt med din ledige stilling, noe som sikrer at vårt fokus utelukkende er på dine behov – kontra ved suksessmodellen hvor vi når vi kommer over unikt gode personer som er klar for å bytte jobb, går til den arbeidsgiveren som vi tror kan ansette vedkommende raskest. 
3. *Markedsavklaring og hodejakt*: Vi kartlegger hele markedet av potensielle kandidater, bruker annonsering i tradisjonelle kanaler som Finn.no og fagblader, vi kontakter passive kandidater, vi bruker tid på å se på de som jobber/jobbet hos tidligere arbeidsgivere til de som allerede jobbe med det samme hos dere, og vi  bruker selvsagt vårt eksisterende nettverk og kandidat database for å finne den beste personen for jobben.

Ditt valg mellom disse to alternativene avhenger av rollen du skal fylle, hvor attraktiv stillingen er i markedet, tidsrammen og kompetansenivået som kreves. Suksesshonorar basert rekruttering vil altså være mer fordelaktig for roller med mange potensielle kandidater og når tid er en viktig faktor, mens honorarbasert rekruttering vil være mer gunstig for topp-, spesialiserte stillinger hvor det er mer avgjørende å finne den absolutt beste kandidaten og hvor nedsiden ved å ansette feil person gir for store konsekvenser.

Eksempel: Skal du ha 6 selgere til et salgsteam, så vet du nok at det er både normalt og ønskelig med en viss turnover, så du kan akseptere litt mer risiko mot å få en raskere rekrutteringsprosess- gjerne så lite som 2 uker. Skal du derimot ha en Salgssjef som også skal ha personalansvar, vil å velge feil personlighetstype bl.a. bety ca. dobling i turnover blant selgerne, og helt feil profiltyper som blir ansatt som selgere – med katastrofale følger for både omsetning og omdømme. Spesielt er dette sårbart innen B2B.

Uansett hva ditt behov er, har vi ekspertisen og ressursene som kreves for å finne den rette kandidaten for din virksomhet.

Videre er vi åpne og ærlige på hvordan vi jobber, hva vi tar betalt – og som oppdragsgiver skal du underveis stole på at du har kontroll over hvem som faktisk foretar de ulike delene av en rekrutteringsprosess. 

Som et nisjebyrå skal vi ha til sammen omkring 50 kunder som er vi er god match for, og som vi har repeterende oppdrag for. Innen 2025 har vi som mål å ikke ta inn flere kunder!

Pris og metode

Av en eller annen grunn er det utviklet seg en kultur for å skjule hva rekruttering koster – det er svært uvanlig å finne slike opplysninger åpent tilgjengelig – og der du finner det er de ikke relle. Akkurat som vi tror på vår ærlighet som et konkurransefortrinn når det gjelder å matche rett kandidat med rett jobb, vil våre kunder tiltrekkes av å kunne forholde seg til hva vår tjeneste koster. 

Prisen for en enkelt rekruttering fra Marents er 15% av brutto årslønn. Prisen forutsetter at oppdraget er for en kunde som har normalt attraktive betingelser i markedet, og som søker realistisk etter kandidater på sitt nivå. Til denne prisen jobber vi bransjeeksklusivt med oppdraget i inntil 6 uker, og vi tar betalt etter 3 avtalte milepæler (oppstart, andregangs intervju og signert arbeidsavtale med kandidat). Om du velger en suksessbasert avtale med oss, er prisen den samme, men vi bruker maksimalt 2 uker på oppsøkende virksomhet i nettverk og markedet, før vi presenterer de fra 1 til 4 beste kandidatene for deg. Her kan du også om du ønsker, velge å ta ut bruk av testverktøy og dermed redusere prisen du betaler med ca. 10%.

Pris / rabatt ved flere stillinger: Vi tar som de fleste andre betalt basert på andel av årslønn. Samtidig tar vi hensyn til at flere deler av tidsforbruket i en rekruttering blir lavere per stilling når du skal ha flere personer. Da skal du også forvente en redusert pris. Hvor mye er avhengig av antall og konkret hvor mye det påvirker tidsbruken. Derfor vil vi gi et tilpasset tilbud i hvert enkelt tilfelle. Et  «normalt» eksempel fra rekruttering av 6 B2B selgere som vi gjorde forsommeren 2023 er at vi reduserte prisen per rekruttering fra16% til 8% av disse selgernes årslønn. 

Gir vi en GARANTI ?

Som rekrutteringsbyrå utgjør det følgende jobben vi gjør og får betalt for:

  • Identifisere (search, eget nettverk, annonser, sosiale medier)
  • Kvalitetssikre (screene, intervjue, teste, referansesjekke og dokumentsjekke)
  • Matche/anbefale (sammenholde atferdsprofil/ personlighetstest med nærmeste leder og evt. øvrige kolleger)
  • Motivere («selge dere» inn som arbeidsgiver ovenfor de beste kandidatene)

Dette gjør vi med alle personene som vi jobber med underveis i en rekrutteringsprosess, før vi overlater dem til dere for forhandlinger og inngåelse av avtale. 

Rekrutterer har ingen kontroll på hva som skjer mellom partene videre underveis i forhandlinger ifm. inngåelse av arbeidsavtale og videre i et arbeidsforhold. Allikevel priser de fleste rekrutteringsbyråer inn en estimert risiko for å måtte rekruttere en ny kandidat gratis, hvis en kandidat slutter i prøvetiden.

Vi mener dette er feil, og derfor priser vi normalt ikke inn dette – og det er grunnen til at vi ligger på 15% i stedet for 18% av årslønn i honorar. Men: Dersom et arbeidsforhold skulle opphøre innen 10 dager anser vi dette allikevel som «vår feil», og resultat av en for dårlig match, eller at vi ikke har sørget for å ha fått og gitt riktig informasjon til dere og kandidaten, og vi vil da gjennomføre en ny rekruttering uten kostnad for dere.  

Fordelen med å ikke gi garantier i rekruttering er at dere som er seriøse arbeidsgivere som tar vare på ansatte, slipper å subsidiere oppdragsgivere som tilbyr arbeidsforhold som fungerer dårlig. I snitt vet vi at omtrent 70%  av de som slutter i jobben, gjør det på grunn av sin nærmeste leders lederstil. Videre er det slik at det oftest er de beste som går først – og dermed belønner garantier kun de useriøse arbeidsgiverne som behandler nyansatte vilkårlig eller dårlig  – og garantier straffer de arbeidsgiverne vi som byrå ønsker å ha som kunder.

Hvorfor skal du IKKE velge oss til rekruttering?

Som et «spesialist  byrå» er vi ikke for alle, og vi er best på kun vår egen lille nisje: Salg og Salgsledelse, primært på Østlandet/Oslo. Vi har ikke noen spesielle fordeler som gjør oss bedre enn andre på å levere lagerpersonale, offshore, vektere, barnehage pedagoger eller sykepleiere. Siden vi svært ofte møter igjen mennesker som vi jobber med enten som rekrutterere eller i forbindelse med salgsutvikling, så vil vi ikke selge inn jobber til kandidater hvor vi selv vet at det ikke er samsvar mellom hva som tilbys og til hvem.

MEN: Til gjengjeld lover vi for de kundene hvor vi passer godt sammen, at vi skal være grenseløst engasjerte, faglig dyktigere og teknologisk ledende slik at dere vi jobber med opplever en grad av både kundeservice, tilgjengelighet, åpenhet og viktigst høyere kvalitet i matchingen enn dere får hos noen generalister, eller som dere klarer på egenhånd. 

For deg som kunde skal det å jobbe med byrået Marents være  mer profesjonelt, mer lønnsomt og fremfor alt på sikt være det valget som gjør at du beholder dine gode ansatte lenger – med alle de fordelene det innebærer.

We’re Hiring!

Fremover skal vi ta med noen utvalgte kunder som vi allerede jobber med gjennom et annet selskap, og fremover rendyrke merkevaren Marents for disse første kundene, og fremover skal vi ansette internt på både Research og Admin. Vi har planlagt å vokse fort, og vil ha kontorer på flere lokasjoner etterhvert. Derfor bygger vi byrået for skalering med fokus på å ha gode systemer som gjør det lett å vokse. En viktig del av dette er at vi spesialiserer ulike oppgaver; kvalifisering av riktige kunder for oss, testing av kandidater ift. egenskaper og evner, search og research etter og av gode kandidater, administrasjon og systemutvikling. Vårt team skal bestå av selvgående eksperter som jobber effektivt sammen med de beste verktøyene vår bransje har, og med et åpent og inkluderende arbeidsmiljø internt tiltrekker vi oss- og investerer i våre egne ansatte som deler vår visjon om bedre lønnsomhet for kundene våre gjennom ærlighet og å være best på jobbmatching i vår nisje. Om du mener du har hva som trengs for å bli med på laget, er du velkommen til å ta kontakt med oss ved å bruke «Send CV» i menyen oppe – og huk av for at du ønsker å snakke om jobb internt hos Rekrutteringsbyrået Marents.

Ta kontakt med oss

Bestill en gratis, fortrolig vurdering på hvordan dere kan rekruttere bedre og rimeligere enn i dag. (30 min. videosamtale). Klikk her

Test av Salgsavdelingens ferdigheter

SalgsIQ er den eneste ferdighetstesten på norsk, og du får fasiten på hva som skal forbedres- både på individ- og avdelings- nivå. Få gratis demo og informasjon! Klikk her